PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.

En este despacho les atenderemos en los diversos servicios que prestamos.

Exposició Irene Santin

Profesional - 13/12/2016
El passat 13 de desembre a la seu de CEJiFE, mediadora Irene Santin ens va oferir una xarrada sota el títol “Jo vull paraula clau en la primera sessió”.
El passat 13 de desembre a la seu de CEJiFE, mediadora Irene Santin ens va oferir una xarrada sota el títol “Jo vull paraula clau en la primera sessió”.

Va explicar que, tot el que sentiríem ve recollit a partir de la reflexió feta al llarg dels seus anys de experiència.

Exposa la Sra. Santin, que aquesta expressió es la que se sent més sovint en la primeria sessió de Mediació. Per ella aquestes paraules tenen implícita pel usuari “Les expectatives en la Mediació” (tal com a subtitula la seva exposició).

Aquestes expectatives les divideix en dos: les expectatives vers al mediador i les expectatives vers la Mediació com a procés de resolució del seu conflicte.


Pel que fa al mediador –segons la Sra. Santin-  l’usuari de la mediació amb al seu “jo vull”  el que demana es: se escoltat, donar-li la raó (que el mediador validi la seva història), tenir la raó (que l’altra part se la doni) i una solució (la seva).

Com tot això no li pot donar el mediador, com salvem el procés?. Fen lis sentir que son les persones més meravelloses del mont, que entenem el seu patiment (sena fer-lo nostre).

Pel que fa a la Mediació com a procés, es haver-les donat un espai de seguretat i confiança per parlar.

Diu finalment la Irene Santin, que malgrat no aconseguir l’acord, el resultat inesperat del nostra acompanyament serà el restabliment i millora de la comunicació entre les persones.

Donem les gràcies a la Sra. Santin per compartir aquesta reflexió.


Rafael Garcia

Mediador   


C.Cartagena 243, 6º 4ª
Barcelona 08025
Tlf: 625584965
rumb.psicologiaieducacio@gmail.com
Inscrito en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris: E08597394
facebook
twitter
linkedin