PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.

En este despacho les atenderemos en los diversos servicios que prestamos.

Com soluciono un problema?

Divulgación - 18/01/2017
Respectar els nostres límits és comprendre i acceptar que és totalment cert que hi ha coses que es poden i coses que no es poden aconseguir.
Respectar els nostres límits és comprendre i acceptar que és totalment cert que hi ha coses que es poden i coses que no es poden aconseguir. És simple encara que pugui semblar difícil, però en realitat es tracta de valorar en quina zona de la nostra influència està la idea que ens estem plantejant. Les possibilitats d’acció que tenim es divideixen en tres parts:

Cercle de influència: està sota el nostre control.

Cercle d’efectes: fins a on arriben les nostres recursos.

Cercle de preocupació: coses que ja no estan al nostre abast, coses que donen voltes en el nostre cap sense producte positiu.

Allò essencial es comprendre quines coses es troben de forma realista en el nostre cercle d’influència, d’acció. És a dir, per les que nosaltres tenim possibilitats reals de moure’ns i fer quelcom sense ajuda externa. Desprès tindrem les possibilitats que tenim a través de la influència; no vol dir que segur que ho aconseguirem, sinó que tenim la possibilitat d’apropar-nos a algú que ens pugui ajudar. I per últim, la temuda zona de ‘preocupació’ on hem de frustrar-nos i acceptar que no depèn de nosaltres i, per moltes voltes que li donem, no podem fer res. 

La majoria dels problemes emocionals que desenvolupem (ansietat, estrès, insomni, depressió, fòbies) estan relacionades amb la dificultat per a categoritzar les situació en les tres zones. Altres vegades, la por ens bloqueja per prendre la responsabilitat d’acceptar la nostra influència i que és possible que no resulti com esperàvem, per tant preferim no intentar-ho.

Aquest temps que passa entre saber què necessites i fer allò necessari per aconseguir-ho pot ser angoixós, robar-te la son i generar malestar físic i psicològic. La solució és simple: fes el que penses. Si no funciona, fes una altra cosa. No podem endevinar el futur, no sabrem quina és la resposta correcta abans d’actuar. Recorda que les teves accions, el procés, et donarà respostes de per on has d’anar. “Sense risc en la lluita, no hi ha glòria en la victòria“


C.Cartagena 243, 6º 4ª
Barcelona 08025
Tlf: 625584965
rumb.psicologiaieducacio@gmail.com
Inscrito en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris: E08597394
facebook
twitter
linkedin